Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie Mikołajkowym do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Bezglutenowe mikołajki w Krakowie – niedziela, 6 grudnia 2015 roku -  Celiakia

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

         PERFECT CLEAN

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Perfect Clean Joanna Cieciak z siedzibą w 34-108 Przybradz, ul. Wadowicka 61, NIP: 5492444661.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Konkurs trwa od 25.11.2022r. do 05.12.2022r.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 06.12.2022r. za pośrednictwem fanpage’a.
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/firmaperfectclean
6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Dlaczego lubisz przedświąteczne porządki?
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź zostanie wybrana poprzez głosowanie.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony/-a o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest Odkurzacz Electrolux.
2. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub w umówionym miejscu.
3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 20.12.2022r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i  poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie  Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Perfect Clean z siedzibą w 34-108 Przybradz, ul. Wadowicka 61, NIP: 5492444661
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także    przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.